Krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu

Kde a kdy: Libice nad Doubravou – pá 26.5.2017

Doprava: auty (Palátová, Prášil…....?)

Kategorie:

II. starší děti D5, H5 děvčata, chlapci; (2005–07), 4. – 5. ročník ZŠ

III. mladší žáci D7, H7 děvčata, chlapci; (2003–2005), 6. – 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií;

IV. starší žáci D9, H9 děvčata, chlapci; (2000–2003), 8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií

V. studenti DS, HS ženy, muži; (1997–2001), 1. – 4. ročník SŠ, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií

V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:

  1. žáci příslušného ročníku
  2. žáci příslušného roku narození uvedeného výše

přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Do každé kategorie může škola přihlásit maximálně 5 žáků. Krajského kola se může zúčastnit každá škola bez ohledu na to, zda se zúčastnila okresního kola. Do soutěže družstev bodují ve všech kategoriích vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují podle počtu družstev krát 2 (tzn., že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Body do soutěže družstev se sčítají: II. D5 + H5 – není postup na republikové finále III. + IV. D7 + H7 + D9 + H9 – postup do republikového finále V. DS + HS – postup do republikového finále V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší součet časů bodujících členů družstva. Do celorepublikového finále postupuje první družstvo z kategorie III-IV, V.

**PŘIHLÁŠKY DO 17.5.2017 ZDE

Lenka Palátová (7551), 20. 4. 2017

Napsat komentář

Captcha