Soutěž o hodnotné ceny

Buďte zdrávi, členové třebíčského oddílu! Nerad vás ruším při pečení cukroví, zabíjení kapra, zpívání koled či popíjení vánočního punče, ale rád bych vám sdělil něco důležitého. Proto neváhejte a přečtěte si celý článek!

Konec roku je nerozlučně spjat s oddílovou ročenkou. Jistě se v ní objeví celá řada zajímavých textů, jež svým čtenářům nabídnou zábavu i poučení. A abych nestál stranou, rozhodl jsem se, že svou troškou do mlýna přispěju i já. O čem ale psát? Co vám nabídnout? Kromě článku se v mém příspěvku objeví také soutěž o hodnotné ceny:

1. cena = láhev vína,
2. cena = kniha,
3. cena = 100 g čaje.

Každá soutěž musí mít svá pravidla. Tak je tomu i v tomto případě. Proto dovolte, abych vás s nimi seznámil.

1. Smyslem soutěže je odpovídat na otázky (plnit úkoly), jež naleznete v mém příspěvku. Na všechny otázky lze odpovědět, i když se to na první pohled může zdát nemožné. Vítězem se stane ten, kdo jako první správně zodpoví všechny otázky.

2. Správné odpovědi posílejte na mou e-mailovou adresu (zveřejním ji ve svém příspěvku).

3. Máte právo na 1 chybnou odpověď. V takovém případě vás upozorním, že je potřeba určitou otázku zodpovědět znovu. Na novou odpověď máte ovšem nárok až po uplynutí stanovené lhůty 7 dnů (tato lhůta je nutná ze dvou důvodů: jednak budete za nesprávnou odpověď potrestáni, jednak získám čas na to, abych vám sdělil, že jste se zmýlili). Konkrétní příklad: V e-mailu, který jsem poslal, je jedna špatná odpověď. Budu na to upozorněn a znovu smím odpovědět až po uplynutí 168 hodin. Pokud pošlu svou novou odpověď dřív, musím počítat s tím, že bude uznána až po uplynutí stanovené lhůty. Pokud mě do té doby někdo předběhne, bude vítězem on. Když mě nikdo nepředběhne, vyhraju já.

4. Odpovíte-li chybně více než jednou, soutěž pro vás končí.

5. O začátku soutěže všechny uvědomím prostřednictvím internetových stránek OOB Třebíč (stanovím den, kdy soutěž začne). Před začátkem soutěže si můžete všechny otázky přečíst, nesmíte však nikde hledat odpovědi. Spoléhám na to, že jste čestní a nebudete podvádět. Začátek soutěže zatím nemůže být stanoven, neboť nevím, kdy se vám ročenka dostane do rukou.

6. O konci soutěže vás zpravím prostřednictvím internetu.

7. O správnosti vašich odpovědí rozhoduju pouze a výhradně já sám. V případě, že bude určitá odpověď odlišná od té, kterou předpokládám, mohu požadovat vysvětlení (odkaz na literaturu nebo internetovou stránku).

8. Ceny předám co nejdřív.

Budete-li mít nějaké otázky, ptejte se! Soutěž je tu pro vás! No a nyní se opět můžete vrátit ke své přerušené činnosti.

Jiří Novotný, 20. 12. 2008

Napsat komentář

Captcha